b61_3_cropped

Den Furtenbachska Släktföreningen startades redan 1953, med det främsta syftet att medlemmarna skulle lära känna varandra och verka för sammanhållning inom släkten. Andra aktiviteter som släktföreningen bedrivit har varit att låta iordningställa nya upplagor av den vackra och populära släktnålen samt att ansluta oss till Svenska Släktföreningsförbundet som bildats för att tillvarata släktföreningarnas gemensamma intresse när det gäller namnfrågor m.m. Föreningen har även rest en minnessten över den gamla lappmarkspionjären Carl Fredrik Furtenbach på kyrkogården i Arvidsjaur, samt givit ut två upplagor av den Furtenbachska Släktboken.

Den svenska föreningen har även en finsk systerförening som återfinns på
http://www.furtenbach.net.

Kontakta oss om du har en text eller bild som du skulle vilja addera till webbplatsen.